Moje porady przy robieniu stron WWW

Porady dla webmasterów


* * Zapisy skrócone w PHP * *

Czym nowsza wersja PHP tym zapis można bardziej skrócić.

if(!isset($_GET['katalog'])) { $_GET['katalog'] = NULL; }

w.w. zapis można skrócić, potrzebna wersja PHP 7 lub nowsza.

$_GET['katalog']= $_GET['katalog'] ?? NULL;

Kolejny przykład:

if ($_POST['liczba']==4) { echo 'dobrze'; } else { echo 'źle'; }

W zapisie trójkołowym będzie to wyglądać:

echo $_POST['liczba']==4 ? 'dobrze' : 'żle';

Tworzenie tablic można też skrócić.

$tab = array('Owoc'=>'Jabłko' , 'Warzywo'=>'Marchew');

Zamiast tego zapisu, to można użyć nawiasów kwadratowych.

$tab = ['Owoc'=>'Jabłko' , 'Warzywo'=>'Marchew'];

Do wyświetlania tablic najwygodniej jest użyć pętli foreach.

foreach($tab as $klucz=>$wartosc) { echo '<p>'.$klucz.' - '.$wartosc.'</p>'; }

Wynik wyżej napisanego kodu:

Owoc - Jabłko

Warzywo - Marchew


* * Uniwersalne połączenie z bazą danych, oparte o PDO * *

Dany kod gwarantuje że zarówno wyświetlanie danych jak i zapisywanie danych będzie w kodowaniu jakim ustalimy (tutaj w utf8).

Kod dodatkowo ułatwi identyfikację błędów gdy nam się nie uda połączyć z bazą danych. Podany kod działa w php 7

// Dane dostępu do bazy danych
$host = 'localhost'; // serwer
$base = 'projekty'; // baza
$user = 'root'; // login
$pass = ''; // haslo

$dane = array(
// wyłączenie zbędnego emulate prepares
PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
// ustalenie sposobu raportowania błędów
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
// polaczenie z baza w wybranym kodowaniu
PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES 'UTF8'"
);

try {
$polaczenie = new PDO('mysql:host='.$host.';dbname='.$base.';charset=utf8', $user, $pass, $dane);
} catch(PDOException $err) {
exit('Blad polaczenia z baza danych: '.$err->getMessage());
}
Puma © 14.05.2006 Moje strony: Portfolio | Świat marzeń i prawdy | Moje komentarze