Zabezpieczenie

Znaki: ABCDHIOQRV

Wpisz odpowiedni znak aby wysłać. Znak to: trzeci.